Primene AnDialer


Citaj mi

 

Sistem za automatsko vođenje telefonskih kampanja AnDialer primenjuju sve tržišno orijentisane kompanije koje plasiraju svoje proizvode i usluge i zainteresovane su da dobiju povratnu informaciju od potrošača - u pogledu kvaliteta, cena, mogućnosti servisiranja i svih drugih faktora koji utiču na njihov uspeh na tržištu. U cilju boljeg plasmana svojih proizvoda i usluga, AnDialer mogu da koriste i banke, osiguravajuća društva, uslužne organizacije, trgovačke kompanije, kao i medijske kuće. Pored toga, AnDialer omogućuje kvalitetnu analizu javnog mnjenja i brzo i efikasno vođenje kampanja za potrebe političkih stranaka i drugih organizacija.
AnDialer primene