AnDialer


Citaj mi

 

AnDialer je rešenje namenjeno korisnicima koji imaju potrebe za brzim, efikasnim i jednostavnim sistemom za vođenje telefonskih kampanja. To je sistem koji omogućava pozivanje i anketiranje unapred izabranih kontakata i za njegovo ispravno funkcionisanje potrebno je da na računaru operatera bude instaliran, podešen i pokrenut softverski IP telefon.

Osobine:

  • Sistem sam vodi agenta kroz spisak unapred pripremljenih pitanja
  • Moguće je dodeljivanje statusa svakom pozivu: neodgovoren, zauzet, zvati kasnije, ne zovi više...
  • Svi kontakti iz odrađenih kampanja se čuvaju u jednoj internoj bazi podataka
  • Kreiranje kampanja korišćenjem ugrađenog alata campaign editor-a, kroz jednostavan i intuitivan grafički interfejs
  • Import kontakata iz .csv fajla koji se može generisati iz postojećih baza kontakata
  • Mogućnost dodeljivanja statusa kampanjama u različitim fazama realizacije
  • Generisanje izveštaja za praćenje rada agenata i rezultata. Pozivi mogu biti sortirani po grupama, agentima, statusima, vremenu...
  • Supervizorska opcija za nadgledanje i praćenje agenata
  • Dvojezični interfejs (srpski/engleski)
  • Agenti koriste web interfejs i ne zahteva se instalacija posebne klijentske aplikacije

 


Sistem radi tako što se agent prvo loguje i zatim dobija kontakte koje je potrebno da pozove. Agent ne koristi telefon već web interfejs i pozive vrši kilkom miša na komandnu dugmad, tako da su mu ruke uvek slobodne za unos informacija koje je dobio od pozvanog klijenta. Kontakti se agentu dodeljuju nasumice, a sistem na osnovu uvida u bazu podataka „zna“ u svakom trenutku koji je agent odradio koji kontakt.

Nakon što agent pokrene aplikaciju za anketiranje, ona ga sama vodi dalje kroz spisak pitanja koja je potrebno samo da pročita i eventualno zabeleži odgovor u predviđeno polje. Nakon završene ankete agent već ima definisan sledeći kontakt koji poziva.

AnDialer sistem je u potpunosti razvijen od strane kompanije AlfaNum. U slučaju da imate neki dodatni zahtev u vezi sa funkcionalnošću u mogućnosti smo da uz dodatna podešavanja potpuno odgovorimo svim vašim potrebama. Moguće je dodavati nove agente, povećati broj korišćenih linija, ali i vršiti složenije izmene prilagođene vašim potrebama.

AnDialer može biti i deo sveobuhvatnijeg rešenja koje bi pokrilo rad kompletnog pozivnog centra sa CRM-om.

Administrator AnDialer sistema koristeći Campaign Tool alat može na veoma jednostavan način da kreira kampanje. Nova pitanja se dodaju desnim klikom miša na praznu površinu. Pitanja se povezuju u drvo izvlačeći linije levim klikom miša.

Po završetku kreiranja kampanje, moguće je izvršiti logičku validaciju ispravnosti.

Nakon što je kampanja verifikovana kao ispravna, pridružuju joj se kontakti (koji se mogu uvesti iz spoljnog .csv fajla) i agenti mogu početi sa pozivanjem.

Pogledajte moguće primene andialer sistema.

AnDialer šematski prikaz